Menu

Voorman kapper/grimeur

ENGLISH TEXT SEE BELOW

Nationale Opera & Ballet is het huis van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Beide toonaangevende gezelschappen worden door het rijk gerekend tot de topinstellingen. Internationaal behoren we met Opera & Ballet tot de top in de wereld. Met regisseurs, dirigenten, choreografen en ontwerpers van wereldniveau creëren, produceren en presenteren wij producties die behoren tot de (inter)nationale top. Daarnaast bieden wij kwalitatief hoogwaardige educatie- en participatieprojecten voor een breed publiek van jong tot oud. Ruim zeshonderd collega’s werken dagelijks samen aan de realisatie van onze ambitieuze programmering met een artistieke kwaliteit en vooruitstrevende techniek die ons uniek maken.

De afdeling Kap & Grime zoekt per direct een voltijds


VOORMAN KAPPER/GRIMEUR


De afdeling Kap & Grime bestaat uit een team van 11 collega’s, ondersteund door professionele freelancers. De atelier werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen van haarwerk, het voorbereiden en in stand houden van producties. Daarnaast grimeer je de optredende artiesten tijdens voorstellingen van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Je houdt toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het werk van de kapper/grimeurs tijdens de voorstellingen. Je werkt nauw samen met de
1e kapper/grimeur.

Van de kandidaten verwachten wij:
•    een afgeronde grimeurs opleiding met aantoonbare kennis in het kappersvak ;
•    uitstekende kennis van historische haarstijlen en karaktermake-up;
•    uitstekende kennis van moderne technieken op het gebied van kap en grime;
•    ruime ervaring met kappen en grimeren in de theaterwereld;
•    goede spreekvaardigheid in Engels en Duits;
•    een representatief, verzorgd uiterlijk;
•    collegiale en service verlenende instelling;
•    onregelmatige tijden en in het weekend te werken is geen probleem;
•    flexibel en zelfstandig kunnen werken in een dynamische werkomgeving.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een leuk team in het culturele hart van Amsterdam. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van 12 maanden. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het salaris minimaal EUR 2.531,12 en maximaal EUR 3.572,80 bruto per maand overeenkomstig de cao voor Nationale Opera & Ballet. Dit bedrag is inclusief onregelmatigheidstoeslag en exclusief 8% vakantiegeld. Er wordt gewerkt volgens een onregelmatig arbeidspatroon.

Informatie
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Annette Stiller, hoofd Kap & Grime, via telefoonnummer 020 – 551 8158 of via a.stiller@operaballet.nl.(Gelieve je sollicitatie niet naar dit adres te sturen, deze wordt niet in behandeling genomen).

Interesse?
Belangstellenden kunnen tot en met 22 september 2019 hun motivatiebrief met een cv insturen. Alleen complete sollicitaties worden in behandeling genomen.

Nationale Opera & Ballet wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, ook als ze nog weinig bekend zijn met de kunstvormen opera en ballet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dutch National Opera & Ballet is located at Waterlooplein, in the heart of Amsterdam. It is home to Dutch National Opera and Dutch National Ballet, which are counted among the leading companies of their kind in the world. Every day, over 600 colleagues work together on realizing our ambitious programming, with the artistic quality and advanced technology that make us so unique. Our organization is characterized by its great diversity of people and professional fields. Dutch National Opera & Ballet is a production house, which shows the results of its work in performances to a wide audience. Performers and artists appear on stage, craftsmen work behind the scenes and many people who support the art forms ensure the smooth running of the organization.
If you would like to work in this special environment, the Wigs & Make-up department has an immediate full-time vacancy for a full time


SENIOR WIGS & MAKE-UP ARTIST


As a senior wigs & make-up artist, you are part of the Wigs & Make-up department, a team of 11 wigs/make-up artists. The atelier work comprises creating hairpieces, and preparing and maintaining productions. You will also do the make-up of the performing artists in productions by Dutch National Opera and Dutch National Ballet. You monitor the progress of the wigs & make-up artists and the quality of their work during performances. You work closely with the wigs & make-up supervisor.

Candidates are required to:
•    have completed training as a hair artist;
•    have excellent knowledge of historical hairstyles and character make-up;
•    have excellent knowledge of modern techniques in the field of wigs and make-up;
•    have broad experience of wigs and make-up in the theatre world;
•    be fluent in English and German;
•    have a representative, well-groomed appearance;
•    have an amicable and service-oriented attitude;
•    be willing to work irregular hours and at weekends;
•    be able to work flexibly and independently in a dynamic work environment.

What we offer
A challenging job in a friendly team, in the cultural heart of Amsterdam. Initially, it concerns an appointment for a period of 12 months (with the intention of offering a permanent employment). In the case of a full-time contract of employment, the salary is a minimum of EUR 2.531,12 and a maximum of EUR 3.326.88 gross per month, in accordance with the Dutch National Opera & Ballet collective labour agreement. These amounts are inclusive of a 16% bonus for unsocial hours and exclusive of 8% holiday allowance. The working hours follow an irregular pattern.

Information
Further information about the position can be obtained from the Head of Wigs & Make-up, Annette Stiller, on 020 – 551 8158 or via a.stiller@operaballet.nl. (Please do not send your application to this address, as it will not be dealt with).

Interested?
If you are enthusiastic about the position, please send us your application letter accompanied by your CV until September 22. Only complete applications will be dealt with.

Dutch National Opera & Ballet aims to be a diverse and inclusive organization that offers scope to everyone and draws on the strength of the diversity of its employees. Talent forms the basis, and diversity is seen as a strength. We aim towards creating a team of staff that reflects the working population of Amsterdam and all the differences it encompasses. Vacancies are open to everyone, even if they are not yet well acquainted with the art forms of opera and ballet.