Voorman kapper/grimeur


SEE BELOW FOR ENGLISH TEXT

Nationale Opera & Ballet is het huis van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Beide toonaangevende gezelschappen worden door het rijk gerekend tot de topinstellingen. Internationaal behoren we met Opera & Ballet tot de top in de wereld. Met regisseurs, dirigenten, choreografen en ontwerpers van wereldniveau creëren, produceren en presenteren wij producties die behoren tot de (inter)nationale top. Daarnaast bieden wij kwalitatief hoogwaardige educatie- en participatieprojecten voor een breed publiek van jong tot oud. Ruim zeshonderd collega’s werken dagelijks samen aan de realisatie van onze ambitieuze programmering met een artistieke kwaliteit en vooruitstrevende techniek die ons uniek maken.

De afdeling Kap & Grime zoekt per direct een voltijds

VOORMAN KAPPER/GRIMEUR


De afdeling Kap & Grime bestaat uit een team van 12 collega’s, ondersteund door professionele freelancers. De atelier werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen van haarwerk, het voorbereiden en in stand houden van producties. Daarnaast grimeer je de optredende artiesten tijdens voorstellingen van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Je houdt toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het werk van de kapper/grimeurs tijdens de voorstellingen. Je werkt nauw samen met de 1e kapper/grimeur.

Van de kandidaten verwachten wij:
•    een afgeronde kappersopleiding;
•    uitstekende kennis van historische haarstijlen en karaktermake-up;
•    uitstekende kennis van moderne technieken op het gebied van kap en grime;
•    ruime ervaring met kappen en grimeren in de theaterwereld;
•    goede spreekvaardigheid in Engels en Duits;
•    een representatief, verzorgd uiterlijk;
•    collegiale en service verlenende instelling;
•    onregelmatige tijden en in het weekend te werken is geen probleem;
•    flexibel en zelfstandig kunnen werken in een dynamische werkomgeving.

Wat bieden wij?
Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van 12 maanden. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het salaris minimaal EUR 2.328,12 en maximaal EUR 3.326,88 bruto per maand overeenkomstig de cao voor Nationale Opera & Ballet. Dit bedrag is inclusief onregelmatigheidstoeslag en exclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Er wordt gewerkt volgens een onregelmatig arbeidspatroon.

Informatie
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Anette Ollerearnshaw, hoofd Kap & Grime, via telefoonnummer 020 – 551 8158 of via a.ollerearnshaw@operaballet.nl. (Gelieve je sollicitatie niet naar dit adres te sturen, deze wordt niet in behandeling genomen).

Interesse?
Belangstellenden kunnen tot 6 december 2018 hun motivatiebrief met een cv insturen. Alleen complete sollicitaties worden in behandeling genomen.

Nationale Opera & Ballet streeft ernaar een afspiegeling van de samenleving te vormen. Om die reden nodigen wij kandidaten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond nadrukkelijk uit te reageren.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dutch National Opera & Ballet is home to The National Opera and The Dutch National Ballet. The Dutch government counts these two leading companies among the top organizations in the basic cultural infrastructure of the Netherlands. At the National Opera & Ballet, we create, produce and present high-profile productions from the Netherlands and abroad, in collaboration with world-class directors, choreographers and designers. We also provide high-quality education and participation projects for a wide public from young to old. Every day, over 600 colleagues work together on realising our ambitious programming, with the artistry and technique that make us so unique.

The Wigs & Make-up department has an immediate vacancy for a full-time


SENIOR WIGS & MAKE-UP ARTIST


The Wigs and Make-up Department

The Wigs and Make-up Department consists of 12 permanent staff and is supported by a pool of freelance professionals. Its purpose is to create and bring to life the highest standards of the specialist technical and artistic hair, wigs and make-up aspects of the Dutch National Opera & Ballet productions as well as related projects in partnership with creative teams, technical colleagues and related departments across the organisation.

The Role
The aim is to help creative teams and performers to execute the artistic vision within the agreed timescales and budgets to the highest achievable standards. The role entails atelier based and production related activities as per season schedule and as allocated by the Head of Department.

The work entails monitoring the progress of the Wigs & Make-up team for the allocated productions and maintain the quality of their work during the performances. You will work closely with the Wigs & Make-up Supervisors in achieving the creative brief.

Members of the Wigs and Make-up Department work dynamically and collaboratively to realise the full potential of each production and project. The successful candidate will have an extensive repertoire of specialist skills and experience and enjoys working within an ambitious and demanding organisation that strives to continue to stand proud on the world stage.

Candidates are required to:
•    Relevant qualification in the field of hair & make-up artistry;
•    Be a respected and experienced  industry professional;
•    Communicate effectively orally and in writing adapting the message for a diverse audience;
•    Plan, prioritise and manage resources effectively;
•    Work collaboratively in a team and where appropriate with other departments;
•    Be a representative of the organisation;
•    Have an amicable and service-oriented attitude;
•    Be willing to work irregular hours and at weekends;
•    Be able to work flexibly and independently in a dynamic work environment;
•    Be fluent in English and willing to learn Dutch.

 
What we offer
Initially, it concerns an appointment for a period of 12 months. In the case of a full-time contract of employment, the salary is a minimum of € 2.328.12 and a maximum of € 3.326.88 gross per month, in accordance with the Dutch National Opera & Ballet collective labour agreement. These amounts are inclusive of a bonus for unsocial hours and exclusive of 8% holiday allowance and an end-of-year bonus. The working hours follow an irregular pattern and are scheduled by the Head of the department.

Information
Further information about the position can be obtained from the Head of Wigs & Make-up, Anette Ollerearnshaw, on 020 – 551 8158 or via a.ollerearnshaw@operaballet.nl. (Please do not send your application to this address, as it will not be dealt with).

Interested?
Candidates can send their application letter accompanied by a cv until December 6, 2018. Only complete applications will be dealt with.

Dutch National Opera & Ballet strives to be a reflection of society. For that reason we strongly invite candidates with a non-Dutch cultural background to react on this vacancy.