Menu

1e kapper/grimeur

ENGLISH TEXT SEE BELOW

Nationale Opera & Ballet bevindt zich in hartje Amsterdam op het Waterlooplein en is het huis van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Internationaal behoren Het Nationale Ballet en De Nationale Opera tot de top in de wereld. Ruim 600 collega’s werken dagelijks aan onze ambitieuze programmering met een artistieke kwaliteit en vooruitstrevende techniek die ons uniek maken. Onze organisatie kenmerkt zich door een grote diversiteit aan mensen en werkvelden. Nationale Opera & Ballet is een productiehuis, dat zijn producties door middel van voorstellingen aan het grote publiek laat zien. Artiesten en kunstenaars staan op het toneel, vakmensen werken achter de schermen en vele mensen die de kunstvormen ondersteunen zorgen ervoor dat de organisatie goed loopt. Wil jij ook werken in deze bijzondere omgeving?

De afdeling Kap & Grime zoekt per direct een voltijds

1e KAPPER/GRIMEUR (M/V)


Als 1e kapper/grimeur maak je onderdeel uit van de afdeling Kap & Grime, een team van 11 medewerkers. De 1e kapper/grimeur is tijdens voorstellingen het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van een productie en verzorgt het haarwerk en de grime van artiesten.

De werkzaamheden
•    het voorbereiden van de productie na overleg met de ontwerper en het hoofd van de afdeling Kap & Grime;
•    het bespreken van het ontwerp met de kappers/grimeurs en indien nodig instrueren en aansturen van medewerkers;
•    het vervaardigen van haarwerk, special effects en grimeren;
•    het voeren van de productie-administratie en het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de afdeling.

Van de kandidaten verwachten wij:
•    een afgeronde kap- en grime opleiding;
•    ruime ervaring als kapper/grimeur, bij voorkeur in de theaterwereld;
•    kennis van historische haarstijlen en karaktermake-up;
•    zowel bij voorstellingen als op het atelier zelfstandig kunnen werken;
•    kennis van moderne technieken op het gebied van kap en grime;
•    goede spreekvaardigheid in Engels en Duits;
•    representatief, verzorgd uiterlijk;
•    collegiale en service verlenende instelling;
•    bereidheid om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken;
•    flexibel en zelfstandig kunnen werken in een dynamische werkomgeving.

Wij bieden:
Een uitdagende functie in een leuk team in het culturele hart van Amsterdam. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het salaris minimaal EUR 2.759,64 en maximaal EUR 3.825,16 bruto per maand conform de cao voor Nationale Opera & Ballet. Dit bedrag is exclusief 8% vakantiegeld en inclusief 16% onregelmatigheidstoeslag. Er wordt gewerkt volgens een onregelmatig arbeidspatroon.

Informatie
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Annette Stiller, hoofd Kap & Grime, via telefoonnummer 020 – 551 8158 of via a.stiller@operaballet.nl. (Gelieve je sollicitatie niet naar dit adres te sturen, deze wordt niet in behandeling genomen).

Interesse?
Ben je enthousiast geworden over de functie? Stuur dan je CV en motivatie in. Alleen complete sollicitaties worden in behandeling genomen.

Nationale Opera & Ballet wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, ook als ze nog weinig bekend zijn met de kunstvormen opera en ballet.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Dutch National Opera & Ballet is located at Waterlooplein, in the heart of Amsterdam. It is home to Dutch National Opera and Dutch National Ballet, which are counted among the leading companies of their kind in the world. Every day, over 600 colleagues work together on realizing our ambitious programming, with the artistic quality and advanced technology that make us so unique. Our organization is characterized by its great diversity of people and professional fields. Dutch National Opera & Ballet is a production house, which shows the results of its work in performances to a wide audience. Performers and artists appear on stage, craftsmen work behind the scenes and many people who support the art forms ensure the smooth running of the organization.

If you would like to work in this special environment, the Wigs & Make-up department has an immediate full-time vacancy for a


WIGS & MAKE-UP SUPERVISOR (M/F)


As a wigs & make-up supervisor, you are part of a team of 11 artists in the Wigs & Make-up department.
The wigs & make-up supervisor is the first point of contact during performances, is responsible for the continuity and quality of a production and does the artists’ hair and make-up.

The tasks include:
•    preparing the production in consultation with the designer and the head of the Wigs & Make-up department;
•    discussing the designs with the hair/make-up artists and instructing and managing staff if necessary;
•    doing hair, special effects and make-up;
•    doing production administration and carrying out administrative tasks for the department.

Candidates are required to:
•    have completed training as a hair and make-up artist;
•    have broad experience as a wigs and make-up artist, preferably in the theatre world;
•    have excellent knowledge of historical hairstyles and character make-up;
•    be able to work independently, both at performances and in the atelier;
•    be familiar with modern techniques in the field of wigs and make-up;
•    be fluent in English and German;
•    have a representative, well-groomed appearance;
•    have an amicable and service-oriented attitude;
•    be willing to work irregular hours and at weekends;
•    be able to work flexibly and independently in a dynamic work environment.

What we offer
A challenging job in a friendly team, in the cultural heart of Amsterdam.
Initially, it concerns an appointment for one year (with the intention of offering a permanent employment). In the case of a full-time contract of employment, the salary is a minimum of EUR 2.759,64 and a maximum of EUR 3.825,16 gross per month, in accordance with the Dutch National Opera & Ballet collective labour agreement. These amounts are exclusive of 8% holiday allowance and inclusive a 16% bonus for unsocial hours. The working hours follow an irregular pattern.

Information
Further information about the position can be obtained from the Head of Wigs & Make-up, Annette Stiller, on 020 – 551 8158 or via a.stiller@operaballet.nl. (Please do not send your application to this address, as it will not be dealt with).

Interested?
If you are enthusiastic about the position, please send in your application letter accompanied by your CV. Only complete applications will be dealt with.

Dutch National Opera & Ballet aims to be a diverse and inclusive organisation that offers scope to everyone and draws on the strength of the diversity of its employees. Talent forms the basis, and diversity is seen as a strength. We aim towards creating a team of staff that reflects the working population of Amsterdam and all the differences it encompasses. Vacancies are open to everyone, even if they are not yet well acquainted with the art forms of opera and ballet.