EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Hoofd Kostuumafdeling Opera

Voor Nederlands: zie hieronder

 

Dutch National Opera & Ballet is looking for a:

HEAD OF OPERA COSTUME DEPARTMENT
(full-time)

About us
Located in the beating heart of Amsterdam, Dutch National Opera & Ballet is one of the Netherlands’ largest cultural organisations. Magic is created on stage in our theatre. With over 600 colleagues of 30 nationalities, we work together every day to create opera and ballet productions. Every detail counts, which is why we value craftsmanship in every part of our organization.
Would you like to help make this happen?

About the position
The opera costume department works with around 45 permanent staff and a varying number of flexible workers. Work is also outsourced to external studios. Each year, thousands of costumes, headwear, shoes and accessories are made, adjusted and customised.

As head of the department, you are ultimately responsible for the department and the artistic results. You ensure that the artistic ambitions are achieve to a high standard. Based on information from the design teams, you consult with the Opera and production managers about budgets and planning. To that end, you have close contact with the Costume Production department, the workrooms, the planner and the buyers. During the creation and production process, you make any necessary adjustments in consultation with those involved. You maintain an overview when it comes to the quality and functionality of costumes and accessories as well as the available budgets, time and capacity. And you always know how to strike a good and challenging balance between artistic dreams and efficient operations.

You are also responsible for the development of the department and its employees. As a result of your participation in different meetings and discussions, you know how Dutch National Opera & Ballet wants to develop and what’s happening in the world around us. You translate this information into department plans and development goals, which you discuss with those involved, such as your workroom heads. You manage the staff of the Opera Costume Department directly or indirectly, ensuring effective communication, a pleasant work environment, and staffing of the required level both quantitatively and qualitatively. You report to the director of the Technical Departments.

What we’re looking for
You are a quality-driven manager who, thanks to your extensive experience in performing arts and costume production, knows a thing or two about artistic and production matters. Based on a love of the profession and the people behind it, you use your business acumen to manage the department and develop policies. You maintain financial and organisational control as well as ensure that any financial or other agreements made are recorded properly. You are a good listener and as a result of your excellent communication skills, you are to connect with people, motivate and enthuse others, meet expectations, but also manage. International experience would be an advantage. You have a good command of English. You are willing to learn Dutch.

What we’re offering

 • depending on knowledge and experience, a yearly salary of between € 54.639,- and € 77.539,- including 8% holiday pay;
 • a one-year employment contract, with the intention to extend;
 • 35 days’ holiday;
 • training opportunities;
 • a contribution towards a gym membership;
 • a contribution towards commuting expenses;
 • a good pension scheme and some nice extras such as a bicycle scheme and the possibility to attend both opera and ballet performances.

Under certain conditions, a tax benefit for foreign employees can be claimed for up to five years.

For more information about the position, please send an email to Bob Brandsen, technical director: b.brandsen@operaballet.nl

Keen to apply?
If you are enthusiastic about this vacancy, please apply before January 8, 2023 for this position.

Dutch National Opera & Ballet embraces diversity and inclusion. Vacancies are open to everyone.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationale Opera & Ballet is op zoek naar een:

HOOFD KOSTUUMAFDELING OPERA
(fulltime)

Over ons
Nationale Opera & Ballet is een van de grootste Nederlandse culturele organisaties en bevindt zich in hartje Amsterdam. Bij ons ontstaat de magie op het podium. Met ruim 600 collega’s van 30 nationaliteiten werken we elke dag samen om opera- en balletproducties neer te zetten. Elk detail telt en daarom hechten we waarde aan vakmanschap in elk onderdeel van onze organisatie.
Wil jij hieraan bijdragen?

Over de functie
Bij de kostuumafdeling opera werken zo’n 45 mensen in vaste dienst en een wisselend aantal flex medewerkers. Ook wordt er werk uitbesteed aan externe ateliers. Jaarlijks worden er duizenden kostuums, hoofddeksels, schoenen en accessoires gemaakt, vermaakt en afgepast.

Als hoofd ben je eindverantwoordelijk voor de afdeling en het (artistieke) resultaat. Je ziet erop toe dat de artistieke ambities gerealiseerd worden op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Op basis van de informatie van de ontwerpteams, overleg je met de Opera en productieleiding over begrotingen en planningen. Hiertoe onderhoud je nauw contact met de afdeling Kostuumproductie, de ateliers, de planner en de inkopers. Tijdens het creatie- en productieproces stuur je in overleg met betrokkenen bij waar nodig. Je houdt steeds het overall overzicht als het gaat om de kwaliteit en de functionaliteit van kostuums en aanverwanten en de beschikbare budgetten, tijd en capaciteit. Hierbij weet je steeds een goede en uitdagende balans te vinden tussen artistieke dromen en efficiënte bedrijfsvoering.

Ook ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en haar medewerkers. Door je deelname aan diverse overleggen, weet je waar Nationale Opera & Ballet zich naar toe wil ontwikkelen en wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Deze informatie zet je om in afdelingsplannen en ontwikkeldoelstellingen waarover je in gesprek gaat met betrokkenen zoals met je hoofden van de ateliers. Je stuurt de medewerkers van de Kostuumafdeling Opera direct of indirect aan, zorgt voor goede communicatie, een prettige werkomgeving en een bezetting die zowel kwantitatief als kwalitatief op niveau is. Je rapporteert aan de directeur Techniek en Productie.

Wie wij zoeken
Je bent een door kwaliteit gedreven manager die door ruime ervaring in de podiumkunsten en kennis van kostuumproductie inhoudelijk kan meepraten als het gaat om artistieke en productionele zaken. Vanuit je liefde voor het vak en voor de mensen erachter stuur je met een zakelijke blik de afdeling aan en ontwikkel je beleid. Je houdt financieel en organisatorisch controle en je zorgt voor goede vastlegging van gemaakte (financiële) afspraken. Je kan goed luisteren en je bent door je uitstekende communicatieve vaardigheden in staat om te verbinden, te enthousiasmeren, verwachtingen mogelijk te maken, maar ook te managen. Bij voorkeur heb je internationale ervaring opgedaan. In elk geval beheers je de Engelse taal en in het geval je niet Nederlandstalig bent, ben je bereid om Nederlands te leren.

Wat wij bieden

 • een salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal € 4.216,- tot maximaal € 5.983,- per maand bedraagt plus 8% vakantiegeld;
 • een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, met de intentie tot verlenging;
 • 35 vakantiedagen;
 • opleidings- en trainingsmogelijkheden;
 • een bijdrage voor een sportschoolabonnement;
 • een bijdrage in reiskostenvergoeding;
 • een goede pensioenregeling, wat leuke extra’s zoals een fietsregeling en de mogelijkheid om behalve opera- ook balletvoorstellingen te bezoeken.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Bob Brandsen, directeur Techniek en Productie: b.brandsen@operaballet.nl

Enthousiast geworden?
Solliciteer dan met een motivatiebrief en CV voor 8 januari 2023.

Herken jij je in het functieprofiel? Reageer dan vooral. Nationale Opera & Ballet omarmt diversiteit en inclusie. Vacatures staan open voor iedereen.

 

Actions