EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Eerste coupeur (damesatelier opera)

Scroll below to read this vacancy in English

 

 

Nationale Opera & Ballet is op zoek naar een:


EERSTE COUPEUR (damesatelier opera)
(38 uur per week)

Over ons
Nationale Opera & Ballet is een van de grootste Nederlandse culturele organisaties en bevindt zich in hartje Amsterdam. Bij ons ontstaat de magie op het podium. Met ruim 600 collega’s van 30 nationaliteiten werken we elke dag samen om opera- en balletproducties neer te zetten. Elk detail telt en daarom hechten we waarde aan vakmanschap in elk onderdeel van onze organisatie. Wil jij hieraan bijdragen?

Over de functie
Op het damesatelier werken negen mensen. Het atelier maakt onderdeel uit van de afdeling Kostuum, Kap & Grime (KKG). KKG beschikt over een eigen ververij, hoedenmakerij, schoenmakerij en inkoopafdeling. Voor steeds wisselende kostuumontwerpers maakt of vermaakt het damesateliers kostuums voor solisten, koorzangers en figuranten. De ontwerpen variëren van hedendaags tot klassiek en fantasie.

Als eerste coupeur ben je, in overleg met het hoofd van het damesatelier, verantwoordelijk voor de vaktechnische uitvoering van kostuumontwerpen. Naast het zelf vervaardigen van kostuums, bereid je het werk op de afdeling voor, maak je een werkverdeling en geef je werkinstructies.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:
•    assisteren van het hoofd damesatelier bij ontwikkeling nieuwe kostuumproducties;
•    tekenen van patronen;
•    stoffen prepareren, kostuums snijden en in elkaar zetten voor kostuumpassen, in overleg met het hoofd damesatelier;
•    vervaardigen van proefmodellen/kostuums;
•    begeleiden van de passen;
•    begeleiden/verder opleiden van coupeurs;
•    aanwezig zijn bij kostuumrepetities;
•    incidenteel vervangen van hoofd damesatelier.

Wie wij zoeken
Wij zoeken een prettige en vakkundige collega ter versterking van ons team. Je bent een kei in je vak, je houdt ervan om vaktechnisch steeds weer uitgedaagd te worden en je kennis te delen. Je beschikt over ruime ervaring met het maken van theaterkostuums en over kennis van kostuumgeschiedenis. Organiseren van eigen en andermans werk gaat je goed af. Collega’s werken graag met je samen en artiesten/klanten voelen zich tijdens passen op hun gemak. Omdat artiesten vaak niet Nederlandstalig zijn, is het nodig dat je goed Engels spreekt en handig als je ook de Duitse taal beheerst. Je aanpassen aan wat nodig is en klaar staan voor je collega’s is niet meer dan logisch voor je.

Wat wij bieden
•    een functie waarin je wordt uitgedaagd als vakman (-vrouw);
•    een salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal € 2.182 tot maximaal € 3.080 per maand bedraagt exclusief 8% vakantiegeld;
•    jaarcontract;
•    30 vakantiedagen én 5 ATV dagen;
•    een pensioenregeling, bijdrage in reiskosten en wat leuke extra’s zoals de mogelijkheid om voorstellingen te bezoeken.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Robby Duiveman, directeur KKG: r.duiveman@operaballet.nl

Enthousiast geworden?
Solliciteer dan met een motivatiebrief en CV voor 3 oktober 2021. Een proefweek maakt onderdeel uit van de selectie.


Nationale Opera & Ballet streeft naar een diverse en inclusie organisatie. Vacatures staan open voor iedereen, ongeacht culturele en/of sociale achtergrond.

------------------------------------------------------------------------

Dutch National Opera & Ballet is looking for a:


FIRST TAILOR (women’s costume workshop opera)
(38 hours per week)

About us
Dutch National Opera & Ballet is one of The Netherlands’ largest cultural organisations and is located in the heart of Amsterdam. In our theatre, magic is created on stage. Together with over 600 colleagues representing 30 nationalities, we work every day on various productions for opera and ballet. Every detail counts, which is why we value the concept of craftsmanship throughout the entire organisation. Would you like to have an active part in this?

About the job
Nine people work in the women's workshop. The workshop is part of the Costume, Wigs & Make-up Department (e.g. Kostuum, Kap & Grime: KKG). KKG has its own dyeing shop, milliner’s shop, shoemaker’s shop and purchasing department. For ever-changing costume designers, the women’s workshop make or alter costumes for soloists, choristers and extras. The designs vary from contemporary to classical and fantasy.

As first tailor, you are responsible, in consultation with the head of the women's workshop, for the technical implementation of costume designs. In addition to making costumes yourself, you will also prepare and coordinate tasks for your department and give work instructions.

The most important activities are:
•    assisting the head of the women's workshop with the development of new costume productions;
•    drawing patterns;
•    preparing fabrics, cutting costumes and assembling them for costume fittings, in consultation with the head of the women's workshop;
•    producing prototypes/costumes;
•    supervising the fittings;
•    supervising/ further training of cutters;
•    attending costume rehearsals;
•    occasionally replacing the head of the women's workshop.

We are looking for
We are looking for a pleasant and skilled colleague to reinforce our team. You are an expert in your field and enjoy being challenged and sharing your knowledge. You have extensive experience making theatre costumes and knowledge of costume history. You are good at organising your own work and that of others. Colleagues like to work with you and you make artists/clients feel at ease during costume fittings. A good command of English is a necessity, and you’re willing to learn Dutch. Knowledge of Basic Level German, Italian or French is a valuable plus. You adapt naturally when needed, and being a supportive colleague for your co-workers speaks for itself.

What we offer
•    a position in which you are challenged as a professional;
•    a salary that, depending on knowledge and experience, amounts to a minimum of € 2,182 to a maximum of € 3,080 per month, excluding 8% holiday allowance;
•    a one year contract;
•    30 holidays and 5 ATV days;
•    a pension scheme, contribution to travel costs and some nice extras such as the possibility of attending performances.

For more information about this position, please contact Robby Duiveman, director of KKG: r.duiveman@operaballet.nl

Piqued your interest?
Please apply by sending us a letter of motivation and CV before October 3, 2021. A trial week is part of the selection process.

Dutch National Opera & Ballet embraces diversity and inclusiveness. Vacancies are open to everyone, regardless of cultural and/or social background.

Actions